שמואל האוזר

דירקטור

פרופסור שמואל האוזר מכהן כדירקטור חיצוני בג'י סיטי החל משנת 2019. מר האוזר מכהן כמשנה נשיא לענייני מחקר בקריה האקדמית אונו וכן כפרופסור מן המניין בביה"ס לניהול באוניברסיטת בן גוריון. בעבר כיהן מר האוזר כדיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו. בשנים 2011-2018,  כיהן מר האוזר כיו"ר רשות ניירות ערך בישראל. בתקופה זו, כיהן מר האוזר גם כיו"ר משותף של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, חבר בוועדה המייעצת של המפקח על הבנקים, וחבר הוועדה המייעצת של רשות שוק הון. מר האוזר היה חבר גם בוועדת הריכוזיות בשוק ההון, וחבר בוועדה להסדרי חוב בשוק ההון.  בנוסף, מר האוזר מכהן כדירקטור במספר חברות ציבוריות ופרטיות.

דילוג לתוכן