תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה י"ז ) הניתנות להמרה למניות החברה

דילוג לתוכן