מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות -G city

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מפרטת כיצד אנו בג'י סיטי בע"מ (ג'י סיטי) מעבדים מידע אישי מזהה, כהגדרתו להלן (מידע אישי) ומהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון הזמין כאן  ("התקנון" וביחד עם מדיניות הפרטיות "תנאי השימוש"). למונחים שאינם מוגדרים כאן תהיה המשמעות המיוחסת להם בתקנון.

לידיעתך, אין לך כל חובה חוקית לספק לג'י סיטי מידע כלשהו או לאפשר את איסופו של המידע. אם אינך מסכים עם נהלי העיבוד המפורטים כאן או עם תנאי מתנאי השימוש (כולל מדיניות פרטיות זו) עליך להפסיק לעשות כל שימוש באתר או בתוכן שבו.

מבלי לגרוע מזכויותיה של ג'י סיטי לפי החוק החל, הסכמתך להלן ביחס ל"מידע" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") תחול גם על נתונים אחרים הקשורים לאדם מזוהה או ניתן לזיהוי (אנו מתייחסים למידע ונתונים כאלה כ-"מידע אישי") ועל כל מידע אחר.

מדיניות הפרטיות שלנו נועדה לתאר ב-10 סעיפים הכתובים בשפה פשוטה וברורה את נהלי הפרטיות שלנו. אנא קרא אותם בעיון וצור קשר בכל שאלה שיש לך.

 1. איך המידע אישי נאסף?
  • מידע אישי המסופק על ידי המשתמש: שיטת איסוף זו רלוונטית כאשר המשתמשים מספקים לג'י סיטי נתונים או מידע מסוימים (כגון פרטי ההתקשרות שלהם בשדות הרלוונטיים של האתר) ואלה עשויים להישמר ולשמש לצורך המטרות המפורטות כאן (לא רק מענה לבקשות המשתמשים). דוגמאות לנתונים כאלה: "שם"; "חֶברָה"; "דואר אלקטרוני"; "טלפון"; "פרטים" וכו'.
  • אתה מצהיר ומתחייב שכל הנתונים ו/או המידע האישי המסופק על ידך או הזמין לג'י סיטי הוא נכון, מדויק ושלם ומסופק על ידך בהתאם לדין.
  • מידע אישי הנאסף על ידי ג'י סיטי: מידע אישי או נתונים מסוימים עשויים להיאסף באופן אוטומטי ו/או להיווצר בעת השימוש באתר. נתונים כאלה עשויים להיות מורכבים ממידע על מכשיר ושימוש בו, כתובת IP, ניתוח שימוש, דוחות קריסה ושגיאות, מאפייני דפדפן ומכשיר, מידע על פונקציונליות מערכת ההפעלה, העדפות שפה, כתובות אתרים, מיקום, מידע על האופן והזמן שבו אתה משתמש באתר והשימוש שלך באינטרנט לפני ואחרי שימוש כזה, העדפות תוכן, מידע טכני אחר ו/או נתונים שאולי לא יהיו בהכרח קשורים אליך.
 1. כיצד ג'י סיטי עשויה להשתמש במידע האישי? ג'י סיטי משתמשת במידע האישי לצורך –
  • לנהל את פעילותה העסקית;
  • כדי להקל על השימוש שלך באתר וכדי להגיב לפניותיך, לפתור את כל הבעיות הפוטנציאליות שעלולות להיות לך עם השימוש באתר ולמטרות עסקיות לגיטימיות אחרות תוך שיפור חווית השימוש שלך ושל משתמשים אחרים באתר.
  • להעמיד את תכני האתר לרשותך ולעדכן אותך לגבי פרויקטים, מוצרים ושירותים של ג'י סיטי.
  • לאכוף ו/או להגן על הזכויות, הרכוש ו/או האינטרסים המשפטים ו/או האחרים שלנו, ולהגן על הבטיחות המשתמשים באתר ו/או כל אדם ו/או ישות אחרת הקשורים לג'י סיטי.
  • על מנת לציית ולהעריך את הציות לחוקים, כללים, תקנות, החלטות שיפוטיות, מדיניות ונהלים פנימיים החלים על המשתמשים.
  • לשלוח לך תכנים, מידע ונתונים, שלדעתנו עשויים לעניין אותך, כגון נתונים לגבי ג'י סיטי, האתר וכן מידע לגבי ההישגים והמדיניות שלנו.
  • לבדיקה שוטפת, שיפור, פיתוח האתר, שירותי התוכן ו/או המוצרים שלנו.
  • למטרות אבטחה. מטרות אלו כוללות ביצוע ניתוח הנדרש לאיתור נתונים זדוניים ולהבין כיצד הם עלולים להשפיע על המשתמש ו/או על מערכת ה- ITשל ג'י סיטי, לצורך ניטור וניתוח סטטיסטי של התקפות שוטפות על מכשירים ומערכות ולהתאמה שוטפת של הפתרונות הניתנים לאבטחת מכשירים ומערכות מפני התקפות שונות.
  • כדי למדוד ולנתח את רמות השימוש באתר, לסייע באבחון בעיות בשרת ובניהול האתר. שים לב שאנו מתייחסים לכתובות IP, קבצי יומן שרתים ומידע קשור כאל מידע לא אישי, אלא אם אנו נדרשים לעשות אחרת על פי החוק החל.

 

 1. גילוי ו/או העברת מידע אישי לצדדים שלישים. ג'י סיטי עשויה להעביר מידע אישי לצורך –
  • לצורך המטרות המופיעות בתנאי השימוש.
  • על מנת לספק וליצור איתך קשר באמצעות דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) ("דיוור ישיר") ודבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 ("פרסומות"). כולל תוכן הנוגע לנתונים ו/או תוכן שג'י סיטי מאמינה שעשוי לעניין אותך.
  • במקרה ג'י סיטי תתמזג עם צד שלישי או תירכש על-ידי צד שלישי, במלואה ו/או בחלקה, ו/או תתקשר בחוזה עם צד שלישי להצעת ו/או מכירת נכסים וזכויות קניין באופן מלא ו/או חלקי.
  • כדי להגיב לפניותיך, ולפתור את כל הבעיות הפוטנציאליות שעשויות להיות לך בשימוש באתר ולמטרות עסקיות לגיטימיות אחרות שעשויות להיות לג'י סיטי.
  • לשלוח לך מידע בנוגע לאתר ושינויים בו וכן מידע אודות עדכונים בתנאי השימוש, נהלים ומדיניות של ג'י סיטי.
  • לאכוף ו/או להגן על הזכויות המשפטיות, רכוש ואינטרסים משפטיים ו/או אחרים של ג'י סיטי ו/או של כל צד שלישי, ועל בטיחות המשתמשים, אדם או ישות אחרת.
  • אם נדרש על פי חוק ו/או רשות מוסמכת ו/או צו שיפוטי.
  • על מנת לציית ולבחון את הציות לחוקים, כללים, תקנות, החלטות שיפוטיות, מדיניות ונהלים פנימיים החלים על המשתמשים
 1. שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים.
  • ג'י סיטי עשויה להשתמש במגוון טכנולוגיות לאיסוף נתונים כגון, קבצי עוגיות ("עוגיות") , Web Beacons, Web Pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן – "טכנולוגיות איסוף נתונים"). במקרים מסוימים, טכנולוגיות איסוף הנתונים מאוחסנות במכשיר ו/או במחשב שלך ועשויות לשמש, בין היתר, לאימות מידע, אבטחת מידע, התוכן המוצג למשתמש והפעלת תכונות מסוימות באופן אוטומטי. ברוב המקרים, טכנולוגיות איסוף נתונים אוגרות מידע שאינו מזהה ישירות את המשתמש, כגון דפי האינטרנט ואתרים אחרים בהם ביקר המשתמש, משך החיפוש שלו וכו'. במקרים מסוימים, טכנולוגיות איסוף הנתונים מותקנות בדפדפן המשתמש עצמו ולמרות שדפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת "עוגיות" ואפשרות למחוק "עוגיות" קיימות, יש לציין כי הבחירה שלא לאפשר קבלת "עוגיות" או לחילופין, מחיקת "עוגיות" קיימות עלולה לפגוע בהנאתך מהשימוש באתר. על המשתמש לשים לב כי מחיקת טכנולוגיות איסוף הנתונים האמורות או בחירת המשתמש שלא לאפשר את האחסון שלהן או שינוי מאפייני Flash עלולים לגרום לחוויה מוגבלת באתר (כולו או חלקו). אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות איסוף נתונים למטרות פרסום ושיווק מחדש, באתר ובאינטרנט בכלל (באמצעות AdWords או מוצרים/שירותים אחרים). אנו עשויים גם להשתמש בשירותים כגון "דוחות גוגל" על ​​הפניות למדיה חברתית ו"דוחות אנליטיקס" על נתונים דמוגרפיים ותחומי עניין, "פייסבוק פיקסל" כדי להתאים אישית פרסום במדיה חברתית וכו'.
  • יצוין כי צדדים שלישים בהם משתמשת ג'י סיטי להפעלת האתר עשויים גם הם לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף נתונים.
  • טכנולוגיות לאיסוף נתונים של צדדים שלישים כאמור עשויות לכלול טכנולוגיות של גוגל ופייסבוק, לניתוח השימוש באתר, בתוכן ו/או בשירותים/מוצרים של צדדים שלישיים כאלה ולמטרות פרסום מותאם אישית. השירותים/מוצרים של צדדים שלישיים אלה, עשויים לכלול את Google Firebase, Google Analytics ו-Google Tag Manager .
  • הבחירות שלך לגבי טכנולוגיות איסוף נתונים.
  • למידע נוסף לגבי מספר טכנולוגיות איסוף נתונים שבהם עושים שימוש צדדים שלישים, עיין בקישורים המופיעים לנוחיותך להלן :

https://www.facebook.com/policies/cookies

https://policies.google.com/technologies?hl=en

ניתנת האפשרות להשתמש בקישורים אלה גם כדי למצוא מידע על האפשרויות שהחברות מציעות לך לניהול השימוש שלהן ב"עוגיות", לרבות האפשרות לבטל את הסכמתך לשימוש בכלים אלה, כגון שימוש באתרים הבאים:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

ניתן אף לבחור להשתמש בתוסף הדפדפן לביטול הסכמה של Google Analytics.

מידע וכלים נוספים לניהול ושליטה בקובצי "עוגיות" מוצעים על ידי אתרים ויוזמות שונות אחרות באינטרנט, כגון:

http://www.aboutads.info/choices/

http://www.youronlinechoices.eu/

 1. תוכן מסחרי
  • כאשר אתה מספק או מעמיד לרשותה של ג'י סיטי מידע אישי, אתה מאשר ומסכים בזאת לקבל פרסומות, 'ניוזלטרים', סקרים והודעות פרסומיות אחרות מג'י סיטי באמצעות סוגי מדיה שונים, לרבות דואר אלקטרוני ו/או SMS ו/או MMS ו/או פקס ו/או טלפון ו/או הודעה מוקלטת ו/או דואר, דיוור ישיר, פרסומות ו/או אמצעי תקשורת אחרים.
  • בהסכמתך להירשם לשירות הדיוור הישיר, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ביחס לקבלת דיוור ישיר מכל סוג, בין אם מג'י סיטי ו/או מצדדים שלישיים הפועלים מטעמה עד לאחר בקשת המשתמש להסרה משירות הדיוור הישיר וקבלת אישור הסרה מרשימת התפוצה כמפורט להלן.
  • במידת הצורך, תוכל לציין שאינך מעוניין לקבל כל הודעה מג'י סיטי. כמו כן, תוכל בכל עת לבקש את הסרתך מרשימות התפוצה של ג'י סיטי על ידי יצירת קשר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים להלן.
 1. אבטחת מידע. ג'י סיטי נוקטת באמצעים שונים כדי להגן המידע האישי ולאבטחו ומיישמת את מה שהיא רואה כאמצעי אבטחה טכניים ומנהליים סבירים מבחינה מסחרית שנועדו להגן על המידע האישי. עם זאת, יש לציין ולהבהיר כי אין שיטת העברת מידע באמצעות האינטרנט, או שיטת אחסון אלקטרוני, המאובטחת או מוגנת ב-100%. לפיכך, וכפי שנקבע בתנאי השימוש, השימוש של המשתמש באתר ובתוכן הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש ואם אתה סבור שהמידע האישי שלך עלול להיפגע, אנא הודע לנו מיד ביצירת קשר פרטים שלמטה.
 1. שינויים במדיניות הפרטיות. ג'י סיטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לכן, מומלץ למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות לעתים קרובות כדי לעקוב אחר כל שינויים ועדכונים שעלולים להתרחש. שינויים והבהרות במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר, והמשתמש אחראי למלא אחריהם. 
 1. זכויות המשתמש. משתמש עשוי, בנסיבות מסוימות, להיות זכאי לעיין במידע שבידי ג'י סיטי בנוגע למידע שעליו. ג'י סיטי תנסה להיענות לפניית המשתמש בהתאם לחוק ולתקנות. על מנת לממש את זכויותיך ניתן לפנות אלינו באמצעות הפרטים המפורטים למטה.
 1. העברת מידע מחוץ לישראל
  • מידע אישי עשוי להיות מאוחסן/מעובד בישראל, במדינות החברות באיחוד האירופי, במדינות החברות ב-EEA (נורבגיה, ליכטנשטיין ואיסלנד) ובבריטניה (יחד, "EEA") ובמדינות המציעות רמה שווה של הגנה על מידע במסגרת או בכפוף להחלטות תאימות שפורסמו על ידי רשויות הגנת המידע הרלוונטיות, וללא צורך בהגנה נוספת. עם זאת, במקרים מסוימים, ג'י סיטי עשויה לאחסן או לעבד מידע אישי מחוץ לישראל, ה-EEA או מדינות כאלה בהגנה מספקת. אנא שים לב שייתכן כי לתחומי שיפוט כאלה קיימת חקיקה שמגנה או מספקת אבטחה פחותה על זכויות הפרטיות שלך, ואתה מספק בזאת את הסכמתך להעברה/עיבוד כאמור (מחוץ לישראל, ה-EEA או מדינות בעלות הגנה נאותה).
  • הנך מסכים להעברת המידע האישי שלך אל מדינות הקיימות מחוץ למדינת המקור שלך, בהן עשויות להיות כללי הגנת מידע שונים מאשר במדינה שלך.
 1. שאלות ויצירת קשר. לשאלות, בקשות וכל פניות אחרות, אתה מוזמן לפנות לג'י סיטי לפי הפרטים שבלשונית "צור קשר" או לפי הפרטים להלן, וג'י סיטי תנסה לטפל בפנייתך כנדרש על פי החוק החל. עבור ג'י סיטי בע"מ, רח' אהרון בקר 8, למחלקה המשפטית; באמצעות דואר אלקטרוני לכתובתIRGG@G-CIty.com .
דילוג לתוכן